Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bosbad Noord-Sleen d.d. 25 maart 2021

Partijen

Bosbad

 • Stichting Bosbad Noord-Sleen
 • Postadres: Zweeloërstraat 22, 7846 TG Noord-Sleen
 • Bezoekadres: Het Haantje 86, 7846 TK Noord-Sleen
 • Telefoonnummer: 0591 361 641
 • E-mailadres: info@bosbadnoordsleen.nl
 • KvK-nummer: 04079692

Bezoeker

 • Een consument die tegen betaling een bezoek brengt aan het Bosbad

Abonnementhouder

 • Een consument die een abonnement heeft afgesloten voor het Bosbad

Abonnement

 1. Een persoonlijk abonnement is een abonnement voor één persoon.
 2. Een gezinsabonnement bestaat uit een basisabonnement voor twee personen. Daarbij kan één of meerdere extra abonnementen besteld worden tegen een voordelig tarief. Alle kaarthouders binnen het gezinsabonnement moeten op hetzelfde adres wonen.
 3. Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, iemand anders kan niet jouw abonnement gebruiken.
 4. Het abonnement is geldig voor het zomerseizoen in het jaar dat is aangegeven op het abonnement.
 5. Bij een bezoek aan het Bosbad moet je je abonnement altijd digitaal of op papier kunnen laten zien bij de ingang van het bad.
 6. Je kunt binnen 14 dagen nadat je het abonnement hebt gekocht besluiten dat je het abonnement toch niet wilt kopen en de koop wilt ontbinden. Dit kan alleen als je het abonnement in deze 14 dagen nog niet hebt gebruikt. Je hoeft hier geen reden voor te hebben. Dit doe je door een email te sturen naar info@bosbadnoordsleen.nl. Binnen 14 dagen na ontbinding zal het volledige bedrag worden teruggestort op de bankrekening waarvan het abonnement betaald is.

Dagkaart (online aangeschaft)

 1. Een dagkaart is alleen geldig voor de daarvoor specifiek aangegeven tijden.
 2. Een dagkaart is niet persoonsgebonden en kan dus worden overgedragen met in acht name van de leeftijdscategorie. Dus een volwassene kan een dagkaart gebruiken van een andere volwassene en een kind de dagkaart van een ander kind.
 3. Bij een bezoek aan het Bosbad moet je de dagkaart altijd digitaal of op papier kunnen laten zien bij de ingang van het bad.
 4. Je kunt binnen 14 dagen na aankoop en tot 07.00 uur ’s ochtends op de dag waarvoor je een dagkaart hebt gekocht besluiten dat je de dagkaart toch niet wilt kopen en de koop wilt ontbinden. Hier hoef je geen reden voor te hebben. Dit doe je door een email te sturen naar info@bosbadnoordsleen.nl. Binnen 14 dagen na ontbinding zal het volledige bedrag worden teruggestort op de rekening waarmee de dagkaart is gekocht.

Algemeen

 1. Voor alle tarieven geldt dat ze gedurende één zomerseizoen geldig zijn.
 2. Voor zowel de tarieven van een abonnement en een dagkaart maken we we verschil tussen personen tot en met 15 jaar en vanaf 16 jaar. Kinderen tot 3 jaar zijn gratis. Als er om wordt gevraagd moet je kunnen aantonen wat je leeftijd is.
 3. Tijdens feestdagen en vakantieperiodes behoudt het Bosbad het recht om de openingstijden af te laten wijken van de reguliere openingstijden. Als we de openingstijden op deze momenten aanpassen dan laten we dit minimaal een week van te voren weten via de website.
 4. Het Bosbad behoudt het recht om bij gevaarlijke weeromstandigheden zoals onweer of hagel het Bosbad direct te sluiten. Je krijgt op dat moment niet het geld dat je hebt betaald voor een dagkaart terug.
 5. Het Bosbad behoudt het recht om bij slechte weeromstandigheden het Bosbad voor recreatief zwemmen te sluiten. Dit melden we dan voor 13.00 uur op onze website. In dat geval heeft elke bezoeker met een dagkaart recht op teruggave van de kosten voor de dagkaart (exclusief de administratie- en reserveringskosten). Teruggave kan worden aangevraagd door een email te sturen naar info@bosbadnoordsleen.nl met in de bijlage de dagkaart en in de email de contactgegevens en het bankrekeningnummer.
 6. Alle bezoekers en abonnementhouders moeten zich houden aan de huisregels. Deze zijn te vinden op https://www.bosbadnoordsleen.nl/huisregels/
 7. Stichting Bosbad Noord-Sleen is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of schade aan eigendommen van gasten.
 8. Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van het zwembad en het gebruiken van speel- materiaal is voor eigen risico
 9. Verstrekte informatie, op welke wijze dan ook, is altijd onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.
 10. Klachten kunnen worden ingediend door een email te sturen naar het bestuur van het Bosbad (Bestuur@bosbadnoordsleen.nl) waarna er binnen 2 weken een schriftelijke reactie zal volgen.