Privacyverklaring Bosbad Noord-Sleen

Stichting Bosbad Noord-Sleen, gevestigd aan ’t Haantje 86, 7846 TK te Noord-Sleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bosbadnoordsleen.nl
’t Haantje 86, 7846 TK Noord-Sleen
+31 591 361641

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bosbad Noord-Sleen verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bosbad Noord-Sleen verwerkt ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bijzondere persoonsgegevens). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@bosbadnoordsleen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en bewaartermijn

Stichting Bosbad Noord-Sleen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afnemen van een zwemabonnement
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Je gegevens worden verwijderd als je twee jaar geen abonnement meer hebt gehad, als je hebt aangegeven dat je niet meer beschikbaar bent als vrijwilliger of ‘Vrienden van het Bosbad’ of de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bosbad Noord-Sleen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Bosbad Noord-Sleen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Stichting Bosbad Noord-Sleen maakt gebruik van analytische cookies op de website. De cookies van Google Analytics geven inzicht in het gebruik van de website. We analyseren zo het bezoek- en klikgedrag en gebruiken de cookies om het functioneren van de website te verbeteren. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Bosbad Noord-Sleen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@bosbadnoordsleen.nl. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Bosbad Noord-Sleen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bosbad Noord-Sleen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@bosbadnoordsleen.nl.